Kolejny Projekt Realizowany Przy Udziale Środków UnijnychLoga

W dniu 19 lutego 2015 r. Gmina Kobierzyce podpisała z Samorządem Województwa Dolnośląskiego kolejną  umowę o dofinansowanie. Tym razem przy udziale środków unijnych, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 realizowana jest inwestycja pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce - Etap III miejscowość Królikowice”. Zgodnie z umową wartość dotacji wynosi 4 000 000 zł, jej ostateczna wartość zostanie zweryfikowana po zakończeniu zadania. Celem operacji jest podniesienie jakości oraz warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królikowice. Budowa infrastruktury technicznej przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców, wpłynie także korzystnie na środowisko naturalne.

 

Anna Dudarska