Profilaktyka Raka PiersiW Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław/ budynek B (poziom -1, gabinet nr 10) realizowany jest Projekt „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości kobiet aktywnych zawodowo z terenu woj. dolnośląskiego - subregionu wrocławskiego i m. Wrocław poprzez zachęcanie ich do wykonywania badań profilaktycznych z zakresu raka piersi, w okresie: 01.08.2016-30.04.2018. Projekt ma za zadanie promowanie postaw prozdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, poprzez zwiększenie udziału mieszkańców subregionu wrocławskiego i m. Wrocław w badaniach profilaktycznych. Rak piersi jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym (blisko 22% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe) i stanowi główną przyczynę zgonów kobiet (13% wszystkich zgonów pacjentek onkologicznych). Znajomość objawów i regularne wykonywanie badań profilaktycznych są kluczowe dla rozpoznania tej choroby, podjęcia odpowiedniego leczenia i zmiany tych niepokojących statystyk. Niestety, poziom świadomości zdrowotnej Polek nie jest wystarczający. Zbyt mała liczba kobiet zgłasza się na badania profilaktyczne nawet wówczas, gdy są bezpłatne i powszechnie dostępne.

ZASADY REKRUTACJI KOBIET NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
w ramach projektu:

„Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach
Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016-2018 r.”

Miejsce wykonywania badań mammograficznych:
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław/ budynek B (poziom -1, gabinet nr 10)

  1. Do badania mammograficznego w ramach projektu mogą przystąpić kobiety z następujących powiatów województwa dolnośląskiego - milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz m. Wrocław.
  2. Do badania mammograficznego może przystąpić każda pracująca kobieta w wieku 50-69 lat, która w ciągu  ostatnich dwóch lat nie wykonywała badania mammograficznego w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz posiada aktualne ubezpieczenie.
  3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie i przesłanie na adres Pracodawcy Zdrowia, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław lub podpisanego skanu na adres a.kopka@pracodawcyzdrowia.pl

MAMMOBUS

Informacje o badaniach mammograficznych prowadzonych w poszczególnych miejscowościach są podawane w aktualnościach na stronie internetowej gminy oraz na profilu w serwisie Facebook. Na bieżąco można równeiż śledzić harmonogram postoju mammobusów na stronie: www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/