12
grudzień 2018, środa
IMIENINY: Dagmary, Adelajdy, Aleksandra

TERAZ
Mostly Cloudy
DZIŚ
Rain And Snow
JUTRO
Cloudy

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Listopad 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Urząd

Referat Inwestycji, Nieruchomości i Środowiska

 Referat Inwestycji, Nieruchomości i ŚrodowiskaWzór
1
Wzór
2
1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej  PDF PDF
2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  PDF
 PDF
 PDF
 PDF
3. Wniosek w sprawie bezpłatnego i odpłatnego przyjęcia odpadów na wyrobisko w Tyńcu n/Ślęzą
UWAGA!!!
Zmiana numeru konta bankowego oraz załącznika nr 4
WIĘCEJ
 PDF
 PDF
 
4. Zezwolenie na bezpłatne wwiezienie  PDF  
5. Karta przekazania odpadów  PDF  
6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PDF  
7. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego  PDF  
8. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej  ikona word  
9. Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów na terenie gm. Kobierzyce  PDF  
10. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ikona word  
11. Wniosek na usunięcie drzew(a)/krzewów  ikona word  
12. Wzór oświadczenia wspólnoty mieszkaniowej / spółdzielni mieszkaniowej o udostępnienie informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów   ikona word  
13. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  PDF  
14. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego Lokalnego Programu Rewitalizacji  PDF  
15. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.  PDF
 PDF
 
16. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  PDF
 PDF
 PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
KOSiR
KOSiR