Pomoc w wypełnianiu wnioskówPomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe w Urzędzie Gminy Kobierzyce:
Od wtorku do piątku w godzinach 9 – 14.
Oraz 16 maja – poniedziałek – ostatni dzień składania wniosków.
Dyżur w Urzędzie Gminy do 16 maja, po tym terminie:
Wtorki – punkt konsultacyjny ul. Witosa 15.
Ewa Góral Tel. 791 463 888

Rolnicy proszeni są o przyniesienie razem z wnioskiem posiadanych dokumentów, które pomogą w określeniu powierzchni ewidencyjnej działek (wypisy z rejestru gruntów), ponieważ we wniosku na 2016r. ta informacja nie jest zawarta.