20
październik 2017, piątek
IMIENINY: Ireny, Kleopatry, Jana

TERAZ
Partly Cloudy
17°
DZIŚ
Mostly Cloudy
17°
JUTRO
Scattered Showers
16°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Październik 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Aktualności

loga

Zatwierdzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2023.

W dniu 24.08.2016r Urząd Marszałkowski zgodnie z zapisem Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji ( w perspektywie finansowej 2014-2020 pozytywnie ocenił Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2023 Dokument został przyjęty przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XVII/310/16 z dnia 23.06.2016. Wykaz pozytywnie zweryfikowanych i zatwierdzonych planów rewitalizacji jest na bieżąco aktualizowany i zamieszczany na stronie www.rpo.dolnyslask.pl. Pozytywna weryfikacja dokumentu wiąże się z możliwością ubiegania się o dofinansowanie na projekty w nim zawarte. Gmina Kobierzyce planuje wystąpić o dofinansowanie pierwszego zadania rewitalizacyjnego jeszcze w 2016r. Ważnym aspektem programu jest możliwość modyfikacji dokumentu o nowe zadania czy kierunki działań wraz z rozwojem Gminy.

W dniu 15.09.2016 odbyła się konferencja podsumowująca projekt na którą zaproszono m.in. Zespół ds. rewitalizacji, radnych Gminy Kobierzyce oraz sołtysów.

Pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, oraz zachęcić do dalszej współpracy.


Gmina Kobierzyce uchwaliła
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2015-2023


W dniu 23.06.2016 r. Rada Gminy Kobierzyce podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015 – 2023. Dokument jest owocem kilkumiesięcznej pracy Zespołu ds. Rewitalizacji, w którym znaleźli się m.in. przedstawiciele Rady Gminy, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz instytucji edukacji, kultury i opieki społecznej. W wyniku przeprowadzonych warsztatów i konsultacji społecznych, a także dzięki przeprowadzonym badaniom wśród mieszkańców, w oparciu o analizę zagadnień społecznych, przestrzennych, środowiskowych i gospodarczych, wyodrębniono obszar planowany do rewitalizacji. Dokonano przy tym analizy oraz wyboru konkretnych działań oraz projektów rewitalizacyjnych planowanych do realizacji w założonej perspektywie czasowej. Ujęcie w programie właściwie dobranych projektów to również warunek konieczny, aby można było ubiegać się o środki finansowe UE przeznaczone na rewitalizację - Lokalny Program Rewitalizacji jest kluczowym dokumentem w procesie ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wśród planowanych projektów rewitalizacyjnych znalazły się takie przedsięwzięcia jak budowa i oznakowanie trasy rowerowej Pełczyce-Kobierzyce, modernizacja stadionu sportowego w Kobierzycach, modernizacja siedziby Urzędu Gminy, budowa dróg w miejscowościach Królikowice, Rolantowice oraz Budziszów, budowa świetlicy w Kuklicach, a także budowa przedszkola i części żłobkowej w Kobierzycach.

ikona pdf- Lokalny Program Rewitalizacji
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
KOSiR
KOSiR