Szczepienia HPVWirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W Polsce zapada na ten typ nowotworu około 3 500 kobiet rocznie, z czego umiera co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.

Gmina Kobierzyce od kilku już lat należy do grupy samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową. Od roku 2008 Gmina Kobierzyce sfinansowała szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla 693 dziewczynek – mieszkanek Gminy. W tym roku Program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowany jest do mieszkanek Gminy Kobierzyce urodzonych w roku 2006.

Warto wiedzieć, że szczepienia :
- są dobrowolne
- w 100% finansowane z budżetu Gminy Kobierzyce
- obejmują trzy dawki, które będą podawane w następujących terminach:
I dawka - 26.04. 2018 r.
II dawka - 13.06. 2018 r.
III dawka - 24.10.2018 r.
- każdorazowo będą poprzedzone badaniem lekarskim
- odbędą się w gabinecie pielęgniarki w SP w Kobierzycach.

Wykonawcą szczepień jest Małgorzata Kajderowicz-Kowalik prowadząca: NZOZ Przychodnia Rodzinna, Kajderowicz i Biliński.

Dnia 20.04.2018 r. o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej w Kobierzycach odbędzie się spotkanie z ginekologiem dla rodziców dziewczynek z rocznika 2006. Podczas tego spotkania będzie można uzyskać dodatkowe informacje na temat szczepionki przeciwko HPV.

Aby zaszczepić dziecko, należy:
- wypełnić zgodę na szczepienie dziecka,
- potwierdzić fakt zamieszkiwania na terenie gminy Kobierzyce / pierwsza strona zeznania rocznego PIT za rok 2017/.

Ww. dokumenty należy dostarczyć;
- do Urzędu Gminy Kobierzyce / do Magdaleny Marszałek-Wojciechowskiej - pokój 49/ , lub
- w dniu 20.04.2018 r. na spotkanie z ginekologiem.
Telefon kontaktowy w sprawie szczepień – 665-965-221.

Pliki do pobrania:

Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Kobierzyce na lata 2016-2018

Druk zgody na szczepienie