21
maj 2024, wtorek
IMIENINY: Wiktora, Tymoteusza

TERAZ
bezchmurnie
17°
DZIŚ
zachmurzenie duże
24°
JUTRO
słabe opady deszczu
21°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Kwiecień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Absolutorium dla Wójta Gminy Kobierzyce

21 sierpnia odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Kobierzyce. Posiedzenie zostało przeprowadzone za pomocą wideokonferencji.

W pierwszej części sesji został przedstawiony Raport o stanie Gminy Kobierzyce za 2019 r. Wójt co roku przedstawia radzie gminy raport, który obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Następnie została podjęta uchwała udzielająca Ryszardowi Pacholikowi Wójtowi Gminy Kobierzyce wotum zaufania oraz absolutorium w zakresie wykonania budżetu za 2019 r.

W dalszej części posiedzenia za-ca Wójta Piotr Kopeć omówił Strategię Rozwoju Gminy Kobierzyce do 2030 r., która została przyjęta do realizacji. W trakcie sesji Radni Gminy Kobierzyce podjęli również uchwały dot. m.in.: przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce, zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce”, zmiany budżetu na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.

Maria Okraszewska

SESJA_w_toku 

Zakończenie sesji
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR