18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
bezchmurnie
20°
DZIŚ
bezchmurnie
20°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

dot. ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI)

W związku z pozyskanymi informacjami o pojawieniu się na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, w tym również w powiatach sąsiadującego województwa opolskiego, ognisk wysoce
zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI) wywołanej wirusem grypy A podtypu H5
i H7, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu apeluje o zgłaszanie
do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii albo do najbliższego podmiotu świadczącego
usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej lub do Powiatowych Centrów Zarządzania
Kryzysowego, Policji – przypadków zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków, zwłaszcza padłych
ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka, mewy)
oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków –
niezwłocznie po ich zaobserwowaniu.
Działanie to jest istotne ze względu na to, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się
wirusa „ptasiej grypy” są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny
lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawiać się w różnych rejonach województwa
dolnośląskiego, a zwłaszcza w rejonach większych zbiorników wodnych, dolin rzecznych lub
stawów hodowlanych, których większość objęta jest ochroną prawną, jako tzw. ptasie obszary
Natura 2000 (Stawy Milickie, Stawy Przemkowskie, Zbiornik Mietkowski, Łęgi Odrzańskie) lub/i
rezerwaty przyrody (m.in. „Stawy Milickie”, „Stawy Przemkowskie”). Uzyskane informacje mogą
pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby.
Apelujemy przy tym, aby bez istotnego powodu nie wchodzić na tereny grupowania się
migrujących ptaków i miejsc ich lęgów".

Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu

Wojciech Rejman
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR