Konkurs "Piękna Wieś Dolnośląska 2017” w Bielanach Wrocławskich
Loga


Konkurs "Piękna Wieś Dolnośląska 2017” w Bielanach Wrocławskich . 


W dniu 05 lipca 2017 r. Komisja Konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska 2017” złożona z  przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Moderatora Odnowy Wsi wizytowała wieś Bielany Wrocławskie uczestniczącą w programie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Do tegorocznej, dziewiątej  już edycji konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska”, zgłoszony został projekt wsi Bielany Wrocławskie w kategorii „Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi”, który został zrealizowany przez  Stowarzyszenie „Bielany dla Ciebie”.

Zgłoszone przedsięwzięcie pn.: ”Remont i modernizacja pomieszczeń w Bielanach Wrocławskich do celów aktywizacji i integracji mieszkańców” to innowacyjny i wzorcowy projekt, który wynikł z  oddolnej inicjatywy lokalnej społeczności.

Elżbieta Regulska – Honorowy Członek Stowarzyszenia, Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce przygotowała krótką prezentację na temat historii powstania Grupy Odnowy Wsi i Stowarzyszenia oraz omówiła przedsięwzięcie. Potrzeby związane z powstaniem miejsca spotkań mieszkańców na terenie miejscowości Bielany Wrocławskie, a także plany związane z remontem i modernizacją budynku zostały zapisane w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. Utworzenie miejsca aktywizacji i integracji mieszkańców  przyczyniło się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturowych, poprawy jakości życia oraz wpłynęło na wzrost atrakcyjności miejscowości. Takie możliwości dawał usytuowany w  samym centrum wsi przy dużym gminnym parkingu budynek po starej szkole. Stowarzyszenie „Bielany dla Ciebie zaadoptowała pomieszczenia na swoją siedzibę w budynku stanowiącym zasób parafii w oparciu o umowę dzierżawy. Stowarzyszenie  podjęło próbę pozyskania dofinasowania (we współpracy z Gminą Kobierzyce i gminnym koordynatorem Programu Odnowy Wsi) na  remont i modernizację budynku i w  2015 r. na realizację projektu pozyskało środki zewnętrzne z  Unii Europejskiej (z Urzędu Marszałkowskiego) w kwocie 49 995,08 zł z PROW 2007-2014 w ramach osi LIDER (z LGD Lider A4) oraz ok. 90 000,00 zł poprzez wkład pracy własnej, darowizny od sponsorów, członków, oraz wypracowanie środków finansowych przez organizację bali charytatywnych, festynów i wyprzedaży garażowej. Przedsięwzięcie  zostało zrealizowane  również  dzięki społecznemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia, którzy bezpośrednio przy robotach budowlanych przepracowali ok.130 godzin. Drugie tyle godzin pochłonęły prace wykończeniowe (kafelki, żyrandole, armatura w łazienkach i instalowanie urządzeń w kuchni).

Małgorzata Fiedler - Prezes Stowarzyszenia i Lider Grupy Odnowy Wsi omówiła działania i projekty, realizowane w wyremontowanym i zmodernizowanym obiekcie, w których mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miejscowości (i nie tylko). Prowadzona działalność edukacyjna, kulturalna i działająca świetlica profilaktyczna przy wsparciu Gminy Kobierzyce w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i przyznanej na ten cel dotacji, daje możliwości rozwijania pasji i zainteresowań  międzypokoleniowych. 


Czekamy na wyniki konkursu, które maja zostać ogłoszone 15 sierpnia 2017r.


Monika Penczak