Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w WysokiejDzisiaj pomiędzy Gminą Kobierzyce a Zakładem Techniczno-Budowlanym Polbau Sp. z o.o. została podpisana umowa na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej przy ul. Chabrowej 99. Rozbudowa polega na dobudowaniu nowego skrzydła budynku połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym, teren przy nowej części zostanie wzbogacony o boisko do piłki nożnej oraz drogę dojazdową i parkingi. Zgodnie z umową zakończenie robót budowlanych planowane jest na 30.06.2023 r. Wartość inwestycji ponad 19,5 mln złotych.


Podpisanie umowy