16
maj 2024, czwartek
IMIENINY: Andrzeja, Szymona, Wieńczysława

TERAZ
bezchmurnie
23°
DZIŚ
bezchmurnie
23°
JUTRO
zachmurzenie duże
15°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Kwiecień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Wykaz inwestycji

realizowanych na terenie Gminy Kobierzyce
Stan na 21.04.2016 r.

  • Świetlica w Jaszowicach

  • Świetlica w Tyńcu nad Ślęzą

  • Ul. Żernicka w Tyńcu Małym


1. Budynki i obiekty komunalne

Świetlice:

• Jaszowice – zakończono budowę ogrodzenia nowej świetlicy, trwa oczekiwanie na dostawę wyposażenia, uzyskiwane są równolegle dokumenty wymagane do użytkowania budynku;
• Tyniec nad Ślęzą – trwa budowa nowej świetlicy, realizowane są prace wykończeniowe, zakończono układanie okładzin ceramicznych, realizowano montaż drzwi;
• Domasław – trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia na przebudowę i remont świetlicy, równolegle opracowywana jest dokumentacja wykonawcza; • Ślęza – realizowany jest projekt nowej świetlicy wraz z boiskiem na podstawie wykonanej koncepcji;

Szkoły, przedszkola:

• Wysoka – trwa budowa Zespołu Szkolno– Przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską; wykonywano malowanie, tapetowanie, trwa montaż sufitów podwieszanych, przygotowano posadzki pod układanie wykładzin; na zewnątrz obiektu realizowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu, w tym podbudowy, krawężniki i układanie nawierzchni;

Ośrodki zdrowia:

• Tyniec Mały wykonano zagospodarowanie terenu z powiększonym parkingiem, nadal realizowane są prace wykończeniowe wymagane do pozwolenia na użytkowanie; zamówiono także dostawę wyposażenia;
• Biskupice Podgórne – budowana jest wiata na spotkania lokalnej społeczności, wykonano stopy fundamentowe i podbudowę posadzki;
• Pustków Żurawski – trwa projektowanie nowej remizy strażackiej, uzgodniono ostateczną koncepcję obiektu; • Solna – trwa wykonywanie aktualizacji dokumentacji projektowej zaplecza sportowego boiska.

2. Wodociągi i kanalizacja

• W ramach bieżącej rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zakończono prace w Ślęzie przy ul. Pszennej, rozpoczęto czynności odbiorowe;
• Realizowana jest dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej i ciągu pieszego w rejonie Węzła Bielańskiego – odcinek ul. Magazynowa – ul. Tęczowa.

3. Inne:

• Ekipa komunalna prowadziła prace porządkowe na terenie Gminy Kobierzyce, sprzątanie rowów przydrożnych i karczowanie krzewów;
• Trwają prace przy remoncie lokalu mieszkalnego w Domasławiu;
• Zakończono remont i przekazano nowemu najemcy lokal mieszkalny w Budziszowie;
• Zakończono procedurę wyłonienia wykonawcy przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Słonecznej w Budziszowie;
• Trwają prace przygotowawcze koncepcyjne przebudowy budynku mieszkalnego w Ślęzie ul. Boczna nr 4 otrzymanego od ANR;
• Trwają prace remontowe w świetlicach w Bąkach i Żernikach Małych; • Trwają prace remontowe w lokalu użytkowym w Szczepankowicach.

4. Drogi i oświetlenie

• Wierzbice – trwają prace przy budowie chodników;
• Tyniec Mały– trwają prace przy budowie ul. Kwiatowej, Brzoskwiniowej i Żernickiej;
• Rolantowice – rozpoczęto wykonanie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową;
• Księginice – rozpoczęto budowę wybranych dróg tłuczniowych;
• Trwają prace projektowe wykonania dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce przy ul. Sportowej;
• Trwają prace projektowe wykonania chodników w miejscowości Królikowice;
• Trwają prace projektowe wykonania drogi gminnej Krzyżowice – Bąki – Pustków Żurawski; • Trwają również procedury uruchomienia wykonanych oświetleń (wykonanie złączy i szafek zasilających przez firmę TAURON ) dotyczy - Księginice część ul. Oławskiej, Kuklice ul. Spokojna, Pełczyce ul. Parkowa , Szczepankowice.

5. Obiekty sportowe, rekreacyjne, place zabaw

• Bąki – zakończono prace przy wykonaniu zbiornika bezodpływowego i ogrodzenia świetlicy wiejskiej, trwają prace przy wykonaniu utwardzenia;
• Trwają uzgodnienia i prace projektowe dotyczące budowy terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Tyniec Mały, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie;
• Zakończono prace przygotowawcze do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw oraz małej architektury na terenie Gminy Kobierzyce - środki funduszu sołeckiego;
• Zakończono montaż bramki do piłki nożnej w m. Królikowice i kosza do koszykówki w m. Budziszów - środki funduszu sołeckiego; • Trwa wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego w Racławicach Wielkich.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR