20
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Czesława, Hieronima

TERAZ
bezchmurnie
28°
DZIŚ
bezchmurnie
28°
JUTRO
bezchmurnie
31°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

konsultacje w sprawie zmian uchwał Rady Gminy Kobierzyce

 9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2018 poz. 310). W związku z tym Rada Gminy Kobierzyce musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobierzyce z podziałem na poszczególne kategorie alkoholu oraz określić zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W najbliższym czasie rozpoczną się spotkania w poszczególnych sołectwach z mieszkańcami gminy. Opinie sołectw są niezbędne do podjęcia uchwał Rady Gminy w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy.

Aktualnie analizowane rozwiązania zakładają: ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, bez wprowadzenia odrębnego limitu zezwoleń dla poszczególnych sołectw oraz bez wprowadzenia ograniczeń sprzedaży w godzinach nocnych.

Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży, po zmianie limitowana ma być liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy określony był limit 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia w miejscu sprzedaży.

W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy liczbę: 70 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 60 zezwoleń powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 50 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu (dotyczy zezwoleń do spożycia poza miejscem sprzedaży). Proponuje się liczbę zezwoleń do spożycia w miejscu sprzedaży: 50 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 30 zezwoleń powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 20 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu. Projekty zakładają funkcjonowanie aktualnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia w całości są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

 

Opracowała Bożena Noga

Inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie

 

ikona pdf - Harmonogram zebrań wiejskich

ikona pdf - Skany podpisanych projektów uchwał
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR