18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
zachmurzenie małe
22°
DZIŚ
zachmurzenie małe
22°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Absolutorium dla Wójta

Rada Gminy Kobierzyce podczas XVII Sesji w dniu 23 czerwca 2016 r. udzieliła Wójtowi Gminy Kobierzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu i zatwierdziła sprawozdanie finansowe gminy za rok 2015.


Porządek obrad XVII Sesji składał się aż z 42 punktów, jednak jednym z najważniejszych było podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla Wójta. Skarbnik Gminy Maria Prodeus przedstawiła sprawozdanie Wójta na temat wykonania budżetu 2015 roku. Dochody gminy ogółem w 2015 r. wyniosły ponad 140 mln zł, a wydatki ogółem ponad 130 mln zł. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Komisja Rewizyjna wydały pozytywną opinię z wykonania planu budżetu za ubiegły rok.

W trakcie sesji podjęto 32 uchwały dot. m.in.: określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce; określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kobierzyce na lata 2015-2023. Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.

Maria Okraszewska
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR