Absolutorium dla Wójta Gminy Kobierzyce

8 czerwca odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Kobierzyce.
Były to obrady w trakcie których podjęto jedną z najważniejszych uchwał. Zostało udzielone Absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r. dla Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika. Dochody gminy ogółem w 2017 r. wyniosły około 197 mln zł, a wydatki ogółem około 163 mln zł. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Komisja Rewizyjna wydały pozytywną opinię z wykonania planu budżetu za ubiegły rok. Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej w BIPie.