ALBA

przywrócony zostaje regularny (dotychczasowy) harmonogram wywozu odpadówSzanowni Mieszkańcy,

zgodnie z ostatnimi informacjami od firmy ALBA, przekazanymi w reakcji na pismo władz Gminy Kobierzyce, przywrócony zostaje regularny (dotychczasowy) harmonogram wywozu odpadów z Państwa nieruchomości. Mamy jednak świadomość, że jest to stan, który będziemy się starali utrzymać dopóty, dopóki ze względów epidemiologicznych (np. decyzji na poziomie rządowym) możliwe będzie świadczenie przez ALBĘ usług zgodnych z umową (podpisaną na podstawie wyniku przetargu).

W przypadku nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych, wszelkie zgłoszenia należy składać: