Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

gospodarstwo państwa Jolanty i Wiesława Kretów z miejscowości Tyniec nad Ślęzą to najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w województwie dolnośląskim


14 sierpnia, w trakcie gminnych dożynek w Jordanowie Śląskim, ogłoszono laureatów XIX edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Wyróżnienie w konkursie otrzymał pan Tomasz Piotrowski prowadzący gospodarstwo rolne w Solnej.

Dzisiejsze gospodarstwa rolne to w pełni zmechanizowane przedsiębiorstwa, w których bezpieczeństwo odgrywa pierwszoplanową rolę. Ma to swoje odzwierciedlenie w statystykach. W pierwszym kwartale wypadków było o 5 proc. mniej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Świadomość rolników wzrasta, gospodarstwa są nowoczesne i promują zasady ochrony zdrowia. Taki też jest cel ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Konkurs został zorganizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich.

Biorący udział w konkursie rolnicy, mają okazję zaprezentować swoje miejsce pracy, a ich gospodarstwo poddane jest profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy. Komisje konkursowe sprawdzają podczas eliminacji, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

W dziewiętnastu dotychczasowych edycjach konkursu, na terenie Dolnego Śląska udział wzięło ponad 1600 gospodarstw. W tym roku zwycięzców wyłoniono spośród 55 gospodarstw. Teraz państwo Jolanta i Wiesław Kret będą reprezentować województwo dolnośląskie w eliminacjach centralnych.