Bezpłatne Szkolenia Komputerowe

ECDL Profilelogotypy

Chcesz podnieść swoje kompetencje/kwalifikacje komputerowe i uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych?

Zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych ECDL Profile.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zamieszkujące Gminę Kobierzyce, wieku 25 – 49 lat o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. średnie) oraz osoby w wieku 50 – 74 lata, bez względu na wykształcenie, osoby bezrobotne, pracujące, przebywające na emeryturze lub rencie

Zakres programowy:
Kurs obejmuje 6 modułów i przygotowuje do zdania egzaminu ECDL Profile DIGCOMP:

Ilość godzin: 152 godziny lekcyjne

Ilość osób w grupie: 15

Miejsce i termin:
Dogodny dla uczestników. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu 2019roku.

UWAGA
Z udziału w projekcie wykluczeni są studenci studiów stacjonarnych i zaocznych, więźniowie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

W przypadku pozostałych uczestników, warunkiem skorzystania z udziału w projekcie jest nieuczestniczenie w tożsamej formie wsparcia w innym projekcie oraz nieposiadanie kompetencji na tym samym poziomie i zakresie, jak realizowane wsparcie w projekcie.

Zapisy:
Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE Sp. z o. o.

ul. A. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
Maria Tomys
Tel.71/319-43-23, 668 03 77 66
e-mail: maria.tomys@wibe.wroc.pl