12
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Weroniki, Jana, Bonifacego

TERAZ
zachmurzenie małe
22°
DZIŚ
intensywne opady deszczu
21°
JUTRO
zachmurzenie duże
23°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Budowa Kanalizacji w Gminie Kobierzyce

zwiększenie zakresu inwestycji o prace nieobjęte zleceniem podstawowym

W związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuklice, Pełczyce, Magnice, Księginice, Chrzanów, Racławice Wielkie, Żerniki Małe, Małuszów, Krzyżowice, Bąki, Nowiny oraz części Kobierzyc (tzw. „nowe Kobierzyce”) Urząd Gminy Kobierzyce informuje, iż przewiduje, w ramach robót uzupełniających, zwiększenie zakresu inwestycji o prace nieobjęte zleceniem podstawowym. Zlecenie podstawowe obejmuje rozbudowę sieci w zakresie niezbędnym do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej (uzupełaniająco także do sieci wodociągowej, w razie jej braku) wszystkich działek zabudowanych i z rozpoczętą budową, z wyłączeniem działek których skanalizowanie wymagałoby budowy sieci kanalizacyjnej w drogach usytuowanych na działkach będących własnością osób fizycznych. W związku z powyższym prosimy o składanie w siedzibie Urzędu Gminy al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce (osobiście, bądź za pośrednictwem poczty) wniosków wszystkich właścicieli zainteresowanych doprowadzeniem sieci kanalizacji sanitarnej do działek nieobjętych zleceniem podstawowym, a na których znajduje się już zabudowa lub rozpoczęto roboty budowlane.

We wniosku należy podać:
- imię nazwisko,
- adres do korespondencji, wraz z adresem poczty elektronicznej,
- nr działki i miejscowość do której ma być doprowadzona sieć,
- informację, czy na danej działce w chwili obecnej jest zakończona, czy też prowadzona inwestycja związana z budową domu wraz z informacją o stanie zaawansowania i planowanym terminie rozpoczęcia użytkowania obiektu,
- w przypadku konieczności budowy sieci w działkach drogowych należących do osób fizycznych lub osób prawnych (niebędących zarządcami dróg publicznych) do wniosku należy dołączyć oświadczenie wszystkich właścicieli działki (wzór oświadczenia).

W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski, które wpłyną w terminie do 31.03.2018 r. (w II kwartale 2018 r. Gmina planuje zlecić Wykonawcy pierwsze zamówienia uzupełniające). Realizacja rozpocznie się od sporządzenia dokumentacji projektowej. Jednocześnie informujemy, iż Program Funkcjonalno – Użytkowy został opracowany w 2016 r., w związku z czym zleceniem podstawowym zostały objęte wszystkie działki zabudowane oraz z rozpoczętą budową wg stanu na I kwartał 2016 r.

Ponadto prosimy osoby planujące realizować zabudowę nieruchomości w najbliższym czasie o przekazywanie wstępnych informacji z podaniem nr działki i planowanych terminów realizacji, celem ujęcia w bazie osób potencjalnie zainteresowanych podłączeniem. Docelowy wniosek należy jednak złożyć dopiero z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 71 36 98 192
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR