24
maj 2023, środa
IMIENINY: Joanny, Zuzanny

TERAZ
pochmurnie
16°
DZIŚ
pochmurnie
16°
JUTRO
bezchmurnie
19°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Kwiecień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej Zrealizowana Przy Udziale Środków Unijnych

 Loga

Dobiegła końca realizacja inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce - Etap III miejscowość Królikowice” dofinansowanej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zgodnie z umową podpisaną z Samorządem Województwa Dolnośląskiego ostateczna wartość dotacji wyniosła 3 015 015,00 zł. Obecnie trwa finansowe rozliczanie przedmiotowej inwestycji.

W wyniku realizacji operacji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królikowice, dzięki czemu podniesiono jakość oraz poprawiono warunki życia mieszkańców. Wykonano m.in.:
- 4 880 m sieci głównej grawitacyjnej o średnicy 200 mm
- 973,82 m sieci głównej grawitacyjnej o średnicy 160 mm
- 2700,29 m sieci tłocznej.

W ramach realizacji inwestycji wybudowano ponadto 8 przepompowni. Budowa infrastruktury technicznej przyczyniła się do podniesienia standardu życia mieszkańców Królikowic, realizacja inwestycji wpłynęła także korzystnie na środowisko naturalne.

Operacja pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce - Etap III miejscowość Królikowice” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR