CEEB

gdzie szukać informacji
30. czerwca mija termin na złożenie deklaracji CEEB przez właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy - zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku (dla źródeł ciepła uruchomionych przez 1 lipca 2021 r

Wszystkie informacje na temat deklaracji CEEB dostępne są: