Centrum Dystrybucyjne AB otwarte

W dniu 10 maja br. odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Dystrybucyjnego AB w Magnicach.
Na uroczystości Gminę Kobierzyce reprezentowali: Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska oraz z-ca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Paweł Chorąży Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Andrzej Przybyło Prezes Zarządu AB, Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski, Piotr Kopeć Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce, Adam Grehl Wiceprezydent Wrocławia, Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego.

AB jest Lider dystrybucji IT, RTV/AGD oraz elektroniki użytkowej w Polsce oraz w regionie CEE korzysta z najnowocześniejszych i innowacyjnych rozwiązań automatyki magazynowej. Centrum Dystrybucyjne położone w Magnicach jest największą inwestycją w historii Grupy AB.