Cyfrowa Gmina Granty PPGR

WAŻNA INFORMACJACyfrowa Gmina

Uprzejmie informujemy o konieczności zweryfikowania oświadczeń złożonych w celu przyznania grantu na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”.

Prosimy wszystkie osoby, które wraz z oświadczeniem nie złożyły stosownych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, o ich dostarczenie do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce (parter) w terminie do 6 grudnia 2021 r. (w godzinach pracy urzędu).

Prosimy także o złożenie, wraz z dokumentacją potwierdzającą fakt zatrudnienia w PPGR, WNIOSKU O UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA (dokumenty w wersji papierowej dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce), do pobrania poniżej:

1. WNIOSEK O UZUPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

2. WNIOSEK O UZUPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ

Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pól.

W świetle obowiązujących wytycznych brak dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby spokrewnionej w zlikwidowanym PPGR będzie skutkował brakiem możliwości ubiegania się o przyznanie grantu na rzecz danej osoby.

W przypadku jakichkolwiek pytań, służymy pomocą pod nr tel. 71 369 82 26, 71 369 81 55.