Cyfrowa Gmina Granty PPGR

wsparcie w rozwoju cyfrowym dla dzieci z Gminy Kobierzyce

Logotypy

Gmina Kobierzyce otrzymała informację o przyznaniu dofinasowania na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”. Gmina otrzyma grant (100% dofinasowania) w kwocie 1 120 000,00 zł, za który zostanie zakupionych 448 laptopów.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Komputery, które zostaną zakupione przez Gminę Kobierzyce, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali niegdyś w PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych). Mamy nadzieję, że realizacja projektu będzie dużym wsparciem dla dzieci, nie tylko na lekcjach w trybie nauczania zdalnego, lecz także przy rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.

Gmina Kobierzyce przygotowuje się obecnie do podpisania umowy o grant. W kolejnym etapie przygotowywane będą procedury przetargowe na zakup laptopów.

Anna Dudarska