Decyzje Wymiarowe

dotyczące zobowiązań podatkowych za rok 2022 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KOBIERZYCE

Informujemy że w najbliższych dniach pracownicy Urzędu Gminy Kobierzyce w niektórych miejscowościach będą roznosić decyzje wymiarowe dotyczące zobowiązań podatkowych za rok 2022. W pozostałych miejscowościach decyzje będą dostarczane przez Pocztę Polską. W przypadku braku skutecznego dostarczenia decyzji przez naszych pracowników także zostaną wysłane przez Pocztę Polską. Jednocześnie informujemy że pracownicy Urzędu Gminy Kobierzyce nie są uprawnieni do przyjmowania wpłat a jedynie dostarczają decyzje.