18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
pochmurnie
25°
DZIŚ
zachmurzenie małe
25°
JUTRO
bezchmurnie
28°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Dodatkowe Planowane Formy

wsparcia w rolnictwie

Logo

Rada Ministrów przyjęła 11 października 2023 r. projekt rozporządzenia, który przewiduje dodatkowe formy wsparcia skierowane do sektora rolno-spożywczego.

Wsparcie związane ze szkodami w uprawach drzew i krzewów owocowych lub truskawek – wnioski do 30.10.2023 r.

Uruchomimy pomoc dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony do 30 października 2023 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wsparcie dla producentów kalafiorów lub brokułów – wnioski do 30.10.2023 r.

Uruchomimy pomoc dla producentów rolnych, którzy zawarli umowę dostawy na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów, a podmiot, z którym zawarli umowę dostawy, odmówił odbioru wskazanej w tej umowie dostawy całkowitej ilości kalafiorów lub brokułów i nie zapłacił za nie.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony w terminie do dnia 30 października 2023 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Stawka tej pomocy wynosi 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów. Pomoc będzie udzielana po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji UE.

Rozszerzanie kredytów skupowych – wnioski do końca roku

Objęcie kredytem skupowym również gorzelni. Pomoc będzie udzielana po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji UE.

Jednocześnie wydłużony został do końca roku termin udzielania tych kredytów.

Pomoc dla producentów malin

Przedłożony został do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekt przepisów umożliwiających udzielania pomocy dla producentów malin, gdzie stawka pomocy będzie zróżnicowana i będzie wynosiła:

  1. 1250 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, w których w 2023 r. wystąpiły szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi, huraganem lub gradem i w odniesieniu do których producent malin złożył wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w § 13zzh zmienianego rozporządzenia; 
  2. 2500 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, innych niż te o których mowa w pkt 1. 

Zakładamy, że pomocą będzie objęte pierwsze 10 ha. Pomoc będzie udzielana po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji UE.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR