18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
bezchmurnie
25°
DZIŚ
bezchmurnie
25°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

rozpoczęła rekrutację do projektu pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”.

Projekt obejmuje rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby.

Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika nie może przekroczyć 5 tys. zł, natomiast wartość dofinansowania dla jednej umowy o przyznanie wsparcia wynosi średnio 25 tys. zł.

Projekt realizowany przez DAWG skierowany jest do podmiotów z obszaru powiatu wrocławskiego i miasta Wrocław. Jego uczestnikami mogą być : Mikroprzedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP. Jego efektem będzie wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP i wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego i rozwojowego oraz rozwój kompetencji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami firm.

Wykaz wszystkich dofinansowywanych usług dostępny jest w Bazie Usług Rozwojowych na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Platforma (uslugirozwojowe.parp.gov.pl) zawiera oferty usług świadczonych w zróżnicowanej formie (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu).

więcej na: http://dawg.pl/…/PARTNERSTWO-NA-RZECZ-ROZWOJU-DOLNOSLASKICH…
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR