Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych logiem Polskiego Czerwonego Krzyża pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Kobierzyce. 

Do pojemników z logiem PCK można wrzucać:

Prosimy o niewrzucanie do do pojemników z logiem PCK:

Zbiórka tekstyliów to sposób na pozyskiwanie odzieży w dobrym stanie, którą następnie możemy wydawać w naszym punkcie dla osób potrzebujących. Tekstylia, które trafiają do pojemników PCK i nie mogą być - ze względu na swój stan - przekazane potrzebującym, mogą zostać wykorzystane do celów przemysłowych. Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom, w zamian za wsparcie finansowe. Środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp., przeznaczamy na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zbiórka tekstyliów to również wsparcie dla tych osób, które mają problem z zalegającymi ubraniami, butami itp.

Dzięki zebranym tekstyliom możemy wspólnie z Fundacją Eco Textil, tworzyć również wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących.

Realizując nasz projekt zbiórki tekstyliów wspieramy ekologię.