19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
bezchmurnie
22°
DZIŚ
bezchmurnie
22°
JUTRO
zachmurzenie duże
28°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Dopłaty Do Materiału Siewnego

ZBLIŻA SIĘ KONIEC TERMINU DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 25 czerwca br. w myśl przepisu § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113 poz. 945, z późn. zm.) kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W związku z tym, że dzień 25 czerwca przypada w niedzielę to za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tj. poniedziałek 26 czerwca 2017 r.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego ARR.

Miejsce składania wniosków dla gm. Kobierzyce:
OT ARR Wrocław, 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30
tel. ( 71) 335-01-51, fax ( 71) 335-01-79

Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

Więcej informacji:
• Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 8, tel. (71) 339-80-21, sekretariat: (71) 339-86-56, e-mail: sekretariat@dodr.pl
• Punkt konsultacyjny DODR: wtorek godz. 9.00-14.00, Kobierzyce, ul. W. Witosa 15, I p, tel. (71) 311-13-28, Monika Kruczek 609-79-28-48
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR