13
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Ernesta, Małgorzaty

TERAZ
zachmurzenie małe
23°
DZIŚ
zachmurzenie małe
23°
JUTRO
zachmurzenie duże
26°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Termin składania wniosków
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r.

W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.):

• zbóż ozimych,
• zbóż jarych,
• roślin strączkowych,
• ziemniaka,
• mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka)

Uwaga:
Składając wniosek o przyznanie dopłaty należy zwrócić uwagę na to, że:

• wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017 r. będzie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września,
• decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
• w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany, • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty w 2017 r.

Łączna kwota pomocy de minimis

maksymalnie 15 000 euro (w ciągu 3 lat)

Miejsce składania wniosków
Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu zamieszkania lub siedzibę

OT ARR Wrocław, 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30
tel. (0 71) 335-01-51, fax (0 71) 335-01-79

Więcej informacji:
OT ARR Wrocław,
DODR Wrocław, ul. Zwycięska 8, tel.71 339 81 85
Biuro konsultacyjne DODR, Kobierzyce ul. W.Witosa 15, I p, wtorek godz.09.00-14.00, tel.71 311 13 28, Doradca terenowy:
Monika Kruczek tel. kom. 609 79 28 48
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR