Dotacje

dla strażaków OSP
Logotypy

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kobierzyce otrzymają dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych koordynowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Łączna wartość dotacji wyniesie ponad 36 tysięcy złotych.

Strażacy wnioskowali m.in. o środki na zakup: sprzętu do oświetlenia akcji ratowniczej, , detektorów do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla, kurtyn wodnych, a także specjalistycznych ubrań. To sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

W Gminie Kobierzyce działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W sumie w Kobierzycach, Pustkowie Wilczkowskim i Pustkowie Żurawskim zrzeszonych jest 62 czynnych ratowników. Strażacy z Gminy Kobierzyce działają samodzielnie, ale też wspierają jednostki Państwowej Straży Pożarne. OSP w Kobierzycach i Pustkowie Wilczkowskim są częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – mówi Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce

Pierwsze jednostki powstały na terenie Gminy z inicjatywy mieszkańców już w latach 1946 –1950. Początkowo były wyposażone w konne wozy pożarnicze i ręczny sprzęt gaśniczy. Dzisiaj jednostki dysponują nowoczesnym sprzętem. Każdego roku strażacy OSP w Gminie Kobierzyce biorą udział w 200 -300 akcjach.

To właśnie strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych są często pierwsi na miejscu zdarzenia. Nowoczesny sprzęt jest im niezbędny do ratowania ludzkiego życia. W obecnych czasach nie jest to tylko walka z pożarami, to także wyjazdy do wypadków drogowych czy usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dobrze wyposażeni ratownicy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. – mówi Cezary Różalski Prezes OSP Pustków Żurawski

WFOŚiGW we Wrocławiu corocznie ogłasza konkurs skierowany dla jednostek OSP z terenu województwa dolnośląskiego. Wszystko w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych. W ciągu 3 lat Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Kobierzyce otrzymały ponad 143 tysiące złotych. Fundusze te przeznaczono na zakup min. Sprzętu uzbrojenia, techniki specjalnej i wyposażenia osobistego ochronnego strażaków.

Link do strony WFOŚiGW we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl/