Dzienny Dom Pomocy

Senior+w Tyńcu Małym, ul. Domasławska 10

Dzienny Dom Pomocy będzie działać od poniedziałku do piątku,
w godzinach: 7:30 - 15:30.

 

Zapraszamy:

  • osoby w wieku 60+ 
  • osoby nieaktywne zawodowo 
  • zamieszkałe na terenie gminy Kobierzyce

Zapewniamy:

  • opiekę, terapię zajęciową, rehabilitację, 
  • zajęcia kulturalno-oświatowe 
  • wsparcie psychologa 
  • działania edukacyjne dla rodzin 
  • wyżywienie 
  • dowóz z miejscowości gminnych


ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJE :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobierzycach, ul. Witosa 18
tel. 71 36 98 000 / 609 757 800