14
czerwiec 2024, piątek
IMIENINY: Walerego, Bazylego, Elizy, Elwiry

TERAZ
pochmurnie
DZIŚ
zachmurzenie duże
20°
JUTRO
zachmurzenie duże
25°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Dziki w Wysokiej


Trwa sezonowa migracja dzików. W poszukiwaniu pożywienia zwierzęta migrują do miast i okolicznych miejscowości w całej Polsce. Dotyczy to także dużych miast, m.in. Wrocławia, gdzie dziki mają łatwiejszy dostęp do bazy pokarmowej, szczególnie gdy jedzenie wyrzucane jest poza właściwie zabezpieczone pojemniki. Dokarmianie dzików nie tylko zachęca je do życia blisko zabudowań, ale w warunkach miejskich jest także zakazane.

Dzik należy do zwierzyny łownej, która w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa. Kraj podzielony jest na obwody łowieckie i w razie problemów z tymi zwierzętami, np. polegających na niszczeniu upraw rolnych, należy to zgłaszać do Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), który zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania, w tym odpowiada za szkody. Sytuacja, w której dziki występują na terenie zabudowy podmiejskiej, z jaką mamy do czynienia w Wysokiej, jest zaś prawnie nieuregulowana, ponieważ ten teren, jak wiele innych zabudowanych, został wyłączony z obwodu łowieckiego.

Przepisy uniemożliwiają relokację dzików

Odłowienie i wywiezienie zwierząt jest zakazane ze względu na obowiązujące przepisy ASF, na co wskazuje wojewódzki lekarz weterynarii. Byłoby to preferowane przez Gminę, gdyby nie ten czasowy, ale obowiązujący już od 2021roku zakaz. Metodą ostateczną jest wyłapanie dzików do specjalnych pułapek i, niestety, ich natychmiastowe uśmiercenie. Na wypadek szczególnego zagrożenia Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu o wydanie w tej sprawie decyzji. Decyzję muszą jednak poprzedzić określone procedury, w tym konsultacja Starosty ze związkiem łowieckim.

Działania Gminy

W tej sytuacji, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, Gmina usunęła zakrzaczenia i zarośla z terenu sąsiadującego ze szkołą w Wysokiej. Podjęto również próby odstraszenia dzików środkami hukowymi, Gmina wystąpiła również do odpowiednich instytucji o uprzątnięcie terenów po stronie miasta Wrocławia, który sąsiaduje ze szkołą.

Jak się zachować w obecności dzika?

Dzikie zwierzęta nie atakują niesprowokowane, ale należy zachować szczególną ostrożność w ich pobliżu.

  • Zachowaj spokój, nie wykonuj gwałtownych ruchów i spokojnie odejdź. 
  • Pod żadnym pozorem nie podchodź i nie głaszcz dzikich zwierząt. 
  • Wyprowadzaj psa na smyczy. 
  • NIE DOKARMIAJ! 

Przypominamy, że zgodnie z przepisami obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania dzików i jest to czynność podlegająca karze. Odpadki organiczne (np. odpadki spożywcze i popsuta żywność) należy wyrzucać i wywozić wyłącznie do miejsc do tego przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących. Należy też zabezpieczać pojemniki na śmieci, najlepiej stosować kosze z przykryciem, które uniemożliwią wyciąganie odpadów przez zwierzęta.

Lista gatunków dzikich zwierząt zamieszkujących tereny miejskie i podmiejskie jest bardzo obszerna. Ich obecność budzi skrajne emocje – z jednej strony zainteresowanie, a z drugiej ogromny lęk. Warto jednak pamiętać, że to nie dziki są na naszym terenie, ale my na ich, ponieważ dynamiczny rozwój aglomeracji coraz częściej ingeruje w naturalne lub półnaturalne siedliska tych zwierząt. I choć obecność dzików bywa uciążliwa, wiele wskazuje na to, że w pewnym stopniu musimy się przyzwyczaić do wspólnego zamieszkiwania.

https://echo24.tv/dziki-podchodza-pod-domy-i-szkoly-jak-sie-zachowac-kiedy-spotka-sie-dzika/
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR