17
kwiecień 2024, środa
IMIENINY: Rudolfa, Roberta

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Edukacja i partnerstwo bez barier

Projekt pn. "EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej


poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 14 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka" został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Wrocław - jako liderem oraz pozostałymi w/w Gminami. Ze względu na ograniczenia programowe oraz kryteria wyboru do projektu zakwalifikowane zostały wybrane Przedszkola Samorządowe w miejscowościach: Wysoka, Pustków Żurawski, Ślęza, Tyniec Mały. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju dzieci na wczesnym etapie edukacji, m.in. poprzez rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Zakres projektu obejmuje doposażenie wybranych placówek przedszkolnych w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, doskonalenie umiejętności i podniesienie kompetencji nauczycieli, a także poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe zajęcia dodatkowe edukacyjne oraz specjalistyczne, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością. Projekt zakłada ponadto dofinansowanie utworzenia miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w miejscowości Wysoka.

Przystąpienie Gminy Kobierzyce do projektu jest odpowiedzią na jej dynamiczny rozwój oraz znaczne zwiększenie liczby mieszkańców, co przekłada się na rosnące potrzeby m.in. w obszarze edukacji przedszkolnej.

Wnioskowana kwota dofinansowania dla Gminy Kobierzyce to ok. 1 800 000 zł.

Anna Dudarska
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR