Edukacja i partnerstwo bez barier

Projekt pn. "EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 14 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka" został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Wrocław - jako liderem oraz pozostałymi w/w Gminami. Ze względu na ograniczenia programowe oraz kryteria wyboru do projektu zakwalifikowane zostały wybrane Przedszkola Samorządowe w miejscowościach: Wysoka, Pustków Żurawski, Ślęza, Tyniec Mały. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju dzieci na wczesnym etapie edukacji, m.in. poprzez rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Zakres projektu obejmuje doposażenie wybranych placówek przedszkolnych w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, doskonalenie umiejętności i podniesienie kompetencji nauczycieli, a także poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe zajęcia dodatkowe edukacyjne oraz specjalistyczne, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością. Projekt zakłada ponadto dofinansowanie utworzenia miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w miejscowości Wysoka.

Przystąpienie Gminy Kobierzyce do projektu jest odpowiedzią na jej dynamiczny rozwój oraz znaczne zwiększenie liczby mieszkańców, co przekłada się na rosnące potrzeby m.in. w obszarze edukacji przedszkolnej.

Wnioskowana kwota dofinansowania dla Gminy Kobierzyce to ok. 1 800 000 zł.

Anna Dudarska