Edukacja
W edukacji ważny jest równy start i solidne podstawy do dalszej nauki, dlatego jednym z priorytetów Gminy Kobierzyce są nowoczesne, dobrze wyposażone placówki oświatowe.

Najmłodsi mieszkańcy Gminy Kobierzyce otoczeni są fachową opieką i mogą realizować wychowanie przedszkolne w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w: Kobierzycach, Tyńcu Małym, Bielanach Wrocławskich, Ślęzie, Wysokiej, Pustkowie Żurawskim, a także Pustkowie Wilczkowskim. Opieką żłobkową objęte są dzieci w dwóch żłobkach: Żłobku Gminnym w Kobierzycach i Żłobku Gminnym w Wysokiej. Sieć gminnych placówek uzupełniają przedszkola i żłobki niepubliczne.

Gmina jest organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych, w tym mieszczących się w 4 zespołach szkolno-przedszkolnych. Wszystkie szkoły posiadają bardzo dobrze wyposażoną bazę szkolną, a także wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, dzięki czemu stworzone są warunki do osiągania bardzo dobrych efektów w nauce i rozwoju uczniów. Na terenie gminy funkcjonuje także jedna szkoła niepubliczna.

Wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, spowodował, że w Gminie Kobierzyce stale zwiększa się liczbę miejsc w przedszkolach i szkołach poprzez rozbudowę istniejących obiektów i budowę nowoczesnych kompleksów. W końcu roku 2021 został oddany do użytku dobudowany do istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich nowoczesny obiekt wraz z salą gimnastyczną. W ostatnich trzech latach wybudowany został nowy obiekt Przedszkola Samorządowego i Żłobka Gminnego w Kobierzycach oraz rozbudowane zostało Przedszkole Samorządowe w Ślęzie. Trwa rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej.