27
luty 2024, wtorek
IMIENINY: Gabiela, Anastazji

TERAZ
zachmurzenie duże
DZIŚ
zachmurzenie duże
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Styczeń 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

E-wnioski

czyli dopłaty bezpośrednie 2018 przez internet

15 marca 2018 r. na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniona zostanie pełna wersja aplikacji eWniosekPlus wraz z pełną Instrukcją korzystania z aplikacji eWniosekPlus oraz filmami instruktażowymi.

Aby wypełnić wniosek o dopłaty należy się zalogować w aplikacji -rolnik musi podać trzy dane weryfikacyjne:
1) numer identyfikacyjny -numer gospodarstwa
2) 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego -wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów
3) kwotę środków finansowych wypłaconą przez ARiMR jako ostatnią w 2017 roku (kwota ostatniego przelewu)

Następnie wypełnić wniosek o przyznanie płatności na 2018 rok, dołączyć wymagane dokumenty, wysłać i wydrukować potwierdzenie.

Oświadczenia o braku zmian - kto będzie mógł skorzystać?
Ułatwieniem dla rolników ma być oświadczenie, które składa się zamiast całego rozbudowanego wniosku. Jest to oświadczenie o braku zmian.

„Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 r." należy złożyć od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

„Oświadczenie” takie może być składane przez rolników, którzy:
• w 2017 r. ubiegali się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
• w 2017 r. nie ubiegali się o przyznanie: płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),
• zadeklarowali we wniosku złożonym w 2017 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,
• potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku,
• chcą ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku.

Skuteczne złożenie „Oświadczenia” będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku. Jeśli ,,Oświadczenie” zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia warunków do jego złożenia lub będą w nim braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) czy też „Oświadczenie” wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W taki przypadku rolnik będzie musiał złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018.

Planowane są szkolenia oraz spotkania informacyjne z zasad przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2018 w tym zasad wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek

Więcej informacji:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Główny doradca PZDR Wrocław, gm. Kobierzyce
Monika Kruczek, tel.609-79-28-48, e-mail: monika.kruczek@dodr.pl
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR