Forum Organizacji Pozarządowych

27.09.2016 r. jak co roku w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych.
Spotkanie otworzył Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce, który po przywitaniu gości rozpoczął konsultację projektu rocznego programu współpracy Gminy Kobierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Następnie przedstawiciele poszczególnych organizacji opisali działania prowadzone w bieżącym roku. Anna Wilisowska Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przedstawiła projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projekt został poddany dyskusji ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Kobierzyce. Anna Wilisowska krótko przedstawiła zmianę w przepisach oraz wspomniała o nowych wzorach ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych. Na spotkaniu nie wniesiono uwag do projektu uchwały, stowarzyszenia mogą wyrazić pisemną opinię dotyczącą programu współpracy na rok 2017 w terminie do dnia 4 października 2016 r.

Wojciech Duczek