22
czerwiec 2024, sobota
IMIENINY: Pauliny, Flawiusza

TERAZ
słabe opady deszczu
19°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
22°
JUTRO
zachmurzenie duże
22°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Fundusze UE

kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska 2014-2020

Już niedługo zostaną ogłoszone kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska 2014-2020. Tym razem nabory dotyczą projektów z trzech obszarów: inwestycji przeciwpowodziowych, wsparcia pieczy zastępczej oraz doradztwa przy zakładaniu własnej firmy.

Pierwszy z konkursów zostanie ogłoszony już 6 marca i będzie skierowany m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, które chcą zgłosić projekty dotyczące wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Na dofinansowanie mogą liczyć inicjatywy w zakresie pracy z rodziną oraz tworzeniem i wsparciem istniejących placówek wsparcia dziennego. Do konkursu można zgłaszać też projekty związane z pieczą zastępczą, w tym podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących takie usługi. W sumie do rozdysponowania jest około 14 mln zł. Planowany termin naboru wniosków to 10 kwietnia 2017 r.

Z kolei 13 marca zostanie ogłoszony konkurs na bezzwrotne dotacje w zakresie tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  W tym naborze swoje projekty mogą zgłaszać m.in. przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie wyższe, a także stowarzyszenia i organizacje społeczne. W konkursie kładzie się szczególny nacisk na aktywizację zawodową osób w trudnej sytuacji na rynku pracy – zwłaszcza osób po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach zawodowych. Łączna kwota, która zostanie rozdzielona w tym naborze to prawie 32 mln zł. Wnioski będzie można składać od 18 kwietnia tego roku.

Ostatni z naborów zostanie ogłoszony 20 marca i będzie dotyczył infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wsparcie finansowe mogą otrzymać m.in. projekty budowy lub rozbudowy systemów i urządzeń małej retencji oraz zbiorników retencyjnych, regulacji i odbudowy cieków wodnych lub inwestycji w system zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Swoje pomysły do konkursu mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa oraz organizacje pozarządowe. Kwota przeznaczona na dofinansowanie to prawie 16 mln zł. Nabór wniosków zaplanowano na 8 maja 2017 roku.

Wszystkie informacje o trwających i planowanych konkursach są dostępne na stronie http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR