19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
bezchmurnie
17°
DZIŚ
bezchmurnie
27°
JUTRO
zachmurzenie duże
28°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Fundusze UE

Fundusze UE - kolejne dofinansowanie dla Gminy Kobierzyce

Projekt pn."Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław" znalazł się na II miejscu listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Wrocław oraz Gminą Długołęka. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Wartość całego projektu to 56 834 947,90 zł a wysokość dofinansowania - 47 101 604,29 zł.
Wartość projektu w części przypisanej do Gminy Kobierzyce to 3 335 000,00 zł.

Przedmiotem Projektu jest budowa blisko 40 km i przebudowa 2 km dróg dla rowerów w gminach Długołęka, Kobierzyce i Wrocław. Wybudowany zostanie także 1 obiekt typu B&R przy ul. Boguszowskiej – co pozwoli na zintegrowanie roweru z transportem tramwajowym. System rowerowy, który powstanie w wyniku realizacji Projektu stanowić będzie realne uzupełnienie istniejacego systemu transportowego. W Gminie Kobierzyce inwestycja zakłada skomunikowanie tzw. Węzła Bielańskiego z drogami rowerowymi w Gminie Wrocław dzięki realizacji dróg rowerowych o całkowitej długości 5,49 km (odcinek trasy rowerowej Kobierzyce - Wrocław), w tym wzdłuż DK 35. W skali całego projektu drogi rowerowe w Węźle Bielańskim oraz w korytarzu wyznaczonym przez dawną DK98 przyczyniają się do utworzenia alternatywnego połączenia komunikacyjnego z Wrocławiem. Projekt zakłada także promocję roweru jako środka komunikacji w codziennych przejazdach do pracy, szkoły oraz do centrów handlu i usług. Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Wartość dofinansowania dla Gminy Kobierzyce: 2 834 750,00 zł
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR