Fundusze UE

ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 6.3.2 - ZIT WrOFSzanowni Państwo,

Opublikowano ogłoszenie o następującym naborze na wnioski o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego:

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej , Poddziałanie 6.3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej – ZIT WrOF

Schemat B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów

Do składania wniosków uprawnione są:

Orientacyjna kwota alokacji: 2 347 528 EUR

Poniżej link do szczegółowego ogłoszenia:
https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-06-03-02-iz-00-02-27817-dla-poddzialania-6-3-2-rewitalizacja-zdegradowanych-obszarow-zit-wrof-typ-b/