17
maj 2024, piątek
IMIENINY: Sławomira, Weroniki

TERAZ
pochmurnie
22°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
20°
JUTRO
zachmurzenie duże
22°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Kwiecień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Fundusze UE

dofinansowanie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można składać wnioski w naborze dotyczącym Zmniejszenia emisyjności gospodarki.

Podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie to:
- spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
- wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu

Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Konkurs organizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym ( nabór nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.:

Budżet w ramach Konkursu wynosi 300 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności z czego 100 mln PLN jest przeznaczone dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych).

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami znajdują się na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorzekonkurs/art,1,poddzialanie-1-3-2-iii-nabor.html
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR