Fundusze UE

dofinansowanie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowychSzanowni Państwo,

informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można składać wnioski w naborze dotyczącym Zmniejszenia emisyjności gospodarki.

Podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie to:
- spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
- wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu

Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Konkurs organizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym ( nabór nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.:

Budżet w ramach Konkursu wynosi 300 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności z czego 100 mln PLN jest przeznaczone dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych).

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami znajdują się na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorzekonkurs/art,1,poddzialanie-1-3-2-iii-nabor.html