Fundusze UE - Pomoc dla Przedsiębiorców

osób samozatrudnionych oraz organizacji pozarządowych poszkodowanych na skutek epidemii koronawirusa

Pracodawcy, którym na skutek pandemii koronowirusa spadły obroty, będą mogli starać się o dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz organizacje pozarządowe, które uzyskają wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego będą zobowiązani do utrzymania zatrudnienia pracowników lub dalszego prowadzenia działalności przez okres dofinansowania oraz taki sam czas po jego zakończeniu. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz marszałkowie regionów zapewnią pieniądze na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników lub składek na ubezpieczenia społeczne. To jedno z rozwiązań, które znalazło się w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej.

Przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także organizacje pozarządowe, będą mogli wnioskować o dofinansowanie z EFS na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jaki i umowy cywilno-prawne, czyli na przykład umowy zlecenia, a także dla osób pracujących na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Pieniądze będą pochodziły z zarządzanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej programu "Wiedza Edukacja Rozwój" oraz programów regionalnych, za które odpowiadają marszałkowie województw.

Pracodawcy będą mogli ubiegać się o wsparcie, jeżeli z powodu pandemii wartość ich obrotów spadła o co najmniej 30 procent - w takiej sytuacji będą mogli wnioskować o dofinansowanie unijne pokrywające 50 procent minimalnego wynagrodzenia pracowników.

W przypadku, kiedy obroty spadną o połowę pracodawca może starać się o środki, które w 70 procentach pokryją koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

O wsparcie w wysokości 90 procent minimalnego wynagrodzenia na każdego pracownika mogą starać się pracodawcy, w których obroty spadły o co najmniej 80 procent.

Pomoc będzie mogła zostać przyznana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i będzie wypłacana co miesiąc.Planuje się, aby program wystartował jak najwcześniej po przyjęciu tarczy antyktryzysowej, być może w I połowie kwietnia.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmować powiatowe urzędy pracy. Pieniądze będą wypłacane z Funduszu Pracy, a następnie Europejski Fundusz Społeczny będzie refundował te koszty.