20
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Czesława, Hieronima

TERAZ
bezchmurnie
28°
DZIŚ
bezchmurnie
28°
JUTRO
bezchmurnie
31°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Fundusze zewnętrzne Gminy Kobierzyce

Gmina Kobierzyce skutecznie wykorzystuje fundusze zewnętrzne


Do tej pory w gminie Kobierzyce zrealizowano ponad 140 projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ponad 50 ze środków Unii Europejskiej.

W ciągu ostatnich 10 lat dzięki funduszom unijnym na łączną kwotę ponad 40 mln złotych dofinansowano m.in.:

 • budowę szkoły, przedszkola oraz żłobka w Wysokiej 
 • modernizację oczyszczalni ścieków w Kobierzycach 
 • budowę sieci dróg rowerowych w okolicy Węzła Bielańskiego 
 • przebudowę stadionu w Kobierzycach - P&R w Bielanach Wrocławskich 
 • odrestaurowanie pomnika św. Jana Nepomucena w Tyńcu nad Ślęzą 
 • oświetlenie boiska w Domasławiu 
 • zajęcia dodatkowe i zakup pomocy dydaktycznych we wszystkich szkołach 
 • przesyłową sieć kanalizacji sanitarnej 
 • granty dla mieszkańców na zakup pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych 
 • sprzęt komputerowy dla 448 dzieci w ramach programu "Granty PPGR" 
 • przebudowę drogi Chrzanów-Kobierzyce

Gmina Kobierzyce od lat stara się intensywnie korzystać ze środków Unii Europejskiej w ramach dostępnych instrumentów finansowych. Nie sposób nie wskazać, jak wiele dały i dają te środki, mówi Ryszard Pacholik wójt gminy Kobierzyce. Nie ma praktycznie obszaru w gminie, którego to wsparcie by nie dotyczyło.

Wszystkie projekty zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych ujęto w zestawieniu znajdującym się tu: Ikona PDF

W minionych latach Gmina Kobierzyce pozyskiwała środki zewnętrzne głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, ale korzystała również z innych programów, tj.: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Od momentu złożenia wniosku do otrzymania dofinansowania mija wiele miesięcy. Aplikowanie o środki na realizację przyszłych projektów to praca, która odbywa się tu i teraz, podkreśla Piotr Kopeć zastępca wójta gminy Kobierzyce. Jesteśmy konsekwentni, mamy gotowe koncepcje i projekty inwestycji, które umożliwiają korzystanie z pojawiających się okazji na zdobycie zewnętrznych funduszy.

Nad kolejnymi projektami właśnie pracujemy i składamy dokumentację aplikacyjną aby dofinansować:

 • przebudowę dworca autobusowego w Kobierzycach -
 • drogi rowerowe na odcinkach:
  - Żerniki Male - Tyniec Mały
  - Wierzbice -Królikowice
  - Małuszów - Krzyżowice -Żerniki Małe
  - Domasław - Księginice
  - Solna - Pustków Żurawski - Żurawice 
 • obiekty Park&Ride oraz Bike&Ride przy stacjach kolejowych w Domasławiu, Wierzbicach oraz Solnej - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce 
 • Nowoczesna edukacja – dla szkół w Pustkowie Żurawskim, Bielanach Wr. oraz Kobierzycach 
 • projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Cyfrowa szansa - dla szkół w Wysokiej, Tyńcu Małym oraz Pustkowie Wilczkowskim - projekt partnerski „Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia” 
 • zagospodarowanie Parku w Kobierzycach 
 • projekt partnerski Stowarzyszenia OTS Wolna Przedsiębiorczość i Gminy Kobierzyce - rozwój lokalnej energetyki odnawialnej 
 • modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” – Tyniec Mały

Już teraz na realizację przyszłych projektów gmina Kobierzyce stara się pozyskać w ramach dostępnych projektów unijnych blisko 20 mln złotych.

W obszarze funduszy UE Gmina Kobierzyce realizuje wiele inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Projekty realizowane i dofinansowane z tego źródła odpowiadają w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy gminy jako części wrocławskiego obszaru metropolitalnego (w Strategii ZIT WrOF 2021-2027 z opiniami znajdziemy zestawienie środków pozyskanych w latach 2017-2021 przez wszystkie gminy należące do Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, str. 292).

https://zitwrof.pl/wiadomosci/strategia-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-wroclawskiego-obszaru-funkcjonalnego-na-lata-2021-2027/

W samej Strategii ZIT WrOF 2021-2027 wymienione są priorytety rozwojowe gmin w tym gminy Kobierzyce na najbliższych kilka lat.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR