13
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Ernesta, Małgorzaty

TERAZ
zachmurzenie małe
23°
DZIŚ
zachmurzenie małe
23°
JUTRO
zachmurzenie duże
26°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Gmina Kobierzyce Zainwestuje 100 mln Złotych w Ekologię i Zdrowie Mieszkańców

Sieć kanalizacyjna w jedenastu miejscowościach i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków - to dwa nowe projekty gminy Kobierzyce.

Loga

Ważne inwestycje są możliwe dzięki wsparciu ze środków UE i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który wesprze te inwestycje łączną kwotą w wysokości blisko 58 mln złotych.

8 marca odbyło się podpisanie umowy pomiędzy gminą Kobierzyce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie budowy kanalizacji.

Prace budowlane przy przebudowie oczyszczalni ścieków już trwają, a budowa kanalizacji rozpocznie się w połowie tego roku. - Nowe inwestycje spowodują, że w gminie znikną szamba. Zanieczyszczenia z takich nierzadko nieszczelnych zbiorników stanowią zagrożenie dla ujęć wody pitnej - mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. To ważna wiadomość zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia mieszkańców. Dziurawe zbiorniki bezodpływowe są zagrożeniem dla wód gruntowych i ujęć wody pitnej. Zawartość uszkodzonego szamba przedostaje się do gleby, co powoduje jej skażenie bakteriami E. coli i może przyczyniać się do zatruć pokarmowych, biegunek oraz czerwonki. Za posiadanie nieszczelnego szamba grożą kary finansowe. Każdy mieszkaniec musi podłączyć się do kanalizacji sanitarnej lub, jeśli jest to niemożliwe, wyposażyć nieruchomość w szczelne szambo bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków.

- Będzie to jedna z największych inwestycji w historii gminy Kobierzyce. Z planowanej do budowy kanalizacji sanitarnej skorzystają mieszkańcy w: Małuszowie, Bąkach, Krzyżowicach, Żernikach Małych, Racławicach Wielkich, Chrzanowie, Magnicach, Pełczycach, Księginicach, Kuklicach i Nowinach. Część miejscowości Kobierzyce również zostanie przyłączona. – mówi Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce. W wyniku realizacji tej inwestycji zostaną wybudowane: sieć kanalizacji sanitarnej o długości 55 km, 29 przepompowni, sieć wodociągowa o długości 2,3 km. Z sieci kanalizacyjnej skorzysta około 2,3 tys. mieszkańców. Wartość tej inwestycji to około 89 mln złotych. W tej kwocie jest wsparcie finansowe z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości około 53 mln złotych (dotacja o wartości około 13 mln złotych, pozostała część jest nisko oprocentowaną pożyczką). Gmina Kobierzyce pokryje koszty inwestycji z własnego budżetu w wysokości ponad 18 mln zł.

- Aktualnie w gminie z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta około 70 proc. gospodarstw. Ścieki sanitarne trafiają obecnie do dwóch oczyszczalni ścieków w: Kobierzycach i Pustkowie Żurawskim. Realizacja inwestycji, poprzez znaczne ograniczenie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków, wpłynie pozytywnie na poprawę stanu wód, co odegra dużą rolę w walce o poprawę środowiska naturalnego – mówi Pacholik. Operatorem oczyszczalni będzie Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. Ich łączna przepustowość wynosi ponad pół tysiąca m3 ścieków na dobę. Ilość ścieków, która trafia do oczyszczalni jest zbyt duża w stosunku do możliwości obu zakładów.

W obu oczyszczalniach są okresowe przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników jakości ścieków oczyszczonych. Stanowi to zagrożenie dla wód powierzchniowych na terenie gminy. - Dlatego samorządowcy zdecydowali o likwidacji oczyszczalni w Pustkowie Żurawskim i o przekierowaniu wszystkich ścieków do oczyszczalni w Kobierzycach, która jest obecnie modernizowania - mówi Kasztelowicz. Po rozbudowie zakład w Kobierzycach będzie obsługiwać cały obszar aglomeracji Kobierzyce. Skorzysta z niego ponad 9,6 tys. mieszkańców. Do oczyszczalni zostaną podłączone miejscowości: Kobierzyce, Królikowice, Pustków Żurawski, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Jaszowice, Cieszyce, Wierzbice, Solna, Owsianka i Żurawice. Samorządowcy szacują, że przepustowość oczyszczalni po modernizacji wyniesie 1,4 tys. m3 na dobę. Prowadzone prace to m.in.: budowa instalacji do mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków oraz wyposażenie obiektu w urządzenia do prowadzenia gospodarki osadami. Wartość całego zadania to ponad 16,5 mln złotych. Gmina Kobierzyce pozyskała dofinansowanie w wysokości 8,6 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nie byłoby to jednak możliwe bez naszych, krajowych pieniędzy z WFOŚiGW we Wrocławiu. Fundusz udzielił nisko oprocentowanej pożyczki w kwocie ponad 4,7 mln złotych. Beneficjenci, którzy sięgają po środki unijne muszą spełnić surowe wymagania, m.in. wykazać niebagatelny wkład własny. - Tym beneficjentom z pomocą przychodzi nasz regionalny Fundusz, który oferuje nisko oprocentowane pożyczki - mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Z takiej oferty skorzystała gmina Kobierzyce.

Zakończenie modernizacji oczyszczani ścieków w Kobierzycach jest planowane na IV kwartał 2018 r., a budowy sieci kanalizacji do 2020 roku.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR