21
lipiec 2024, niedziela
IMIENINY: Daniela, Andrzeja, Wiktora

TERAZ
bezchmurnie
29°
DZIŚ
bezchmurnie
29°
JUTRO
intensywne opady deszczu
23°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

GOPS Kobierzyce

pomoc materialna dla uczniów

Drodzy Rodzice!

w związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2023/2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o możliwości skorzystania z pomocy w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o tą formę pomocy składając wniosek do 15 września.
Kto może się ubiegać o pomoc materialną dla uczniów?

Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, 
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 
  3. świadczenia pomocy materialnej,(tj. stypendium szklone i zasiłek szkolny) przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:

  • rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia; 
  • dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ubiegając się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku stosowne zaświadczenia o wysokości dochodów.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty:

  • 600 zł (wartość obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.) Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości: 
  • 345 zł (wartość obowiązuje od 1stycznia 2022 r.).

Wnioski dostępne są na stronie www.gops.kobierzyce.pl - w zakładce druki - stypendia. Można je składać a także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Można je składać w siedzibie GOPS, przy ul. Witosa 18 w godzinach urzędowania:

  • w poniedziałki, wtorki, czwartki od 7.30 – 15.30, 
  • w środę od 7.30 – do 16.30 
  • w piątek od 7.30 – 14.30. 

Tel 71 369 80 00.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR