20
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Czesława, Hieronima

TERAZ
bezchmurnie
28°
DZIŚ
bezchmurnie
28°
JUTRO
bezchmurnie
31°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

GOPS w Kobierzycach

komunikat w sprawie składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach- Referat Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz Referat Świadczeń Wychowawczych „500+” informuje, że od dnia 01.07.2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczenia „Dobry start” na okres świadczeniowy 2019/2020.

Od 1 lipca 2019 r. można wysyłać wnioski poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r. Można je pobrać z naszej strony internetowej www.gops.kobierzyce.pl.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka celem pobrania i złożenia wniosków na parterze w budynku GOPS:

- BIURO NR 3 - wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
- BIURO NR 3 - wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- BIURO NR 3 - wniosek o Kartę Dużej Rodziny
- BIURO NR 4 - wniosek o świadczenie wychowawcze 500+
- BIURO NR 4 - wniosek o świadczenie dobry start

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu

ŚWIADCZENIA RODZINNE 71/36-98-014
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 71/ 36-98-014
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 71/36-98-004
ŚWIADCZENIEDOBRY START 71/36-98-014

WAŻNE: zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2018 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2018 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2018 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2018 lub 2019 roku, umowy zlecenia za 2018 i 2019 rok, umowy o pracę zawarte w 2018 i 2019 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2019 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie za marzec z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Dyrektor GOPS
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR