Grunty rolne przeznaczone dzierżawy

linki do zarządzeńZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.0015.2018
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 15 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.0013.2018
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 15 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.0020.2018
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 17 stycznia 2018 r.