Harmonogram wdrażania poszczególnych działań PROW

w roku 2018Rozwój gospodarstw

Wzmocnienie przedsiębiorczości

Rozwój terytorialny

Transfer wiedzy i innowacji
Wsparcie jakości produkcji

Od 15 marca do 15 maja 2018 r. będzie można składać wnioski w ramach poniższych instrumentów wsparcia: