I Miejsce dla Gminy Kobierzyce

w Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego


Miło nam poinformować, że Gmina Kobierzyce zajęła I w Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pański we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

W ramach rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy i miasta poza miastami na prawach powiatu z Województwa Dolnośląskiego. O pierwszym miejscu w rankingu zdecydował wynik wyliczony w oparciu wskaźników mierzących potencjał, aktywności i wyniki osiągane przez gminę. Ranking został stworzony w sposób obiektywny, a eksperci wzięli pod uwagę16 twardych danych z Głównego Urzędu Statystycznego m.in. kondycję budżetową samorządu, wydatkowanie funduszów z Unii Europejskiej, osiągnięcia absolwentów, salda migracji, wydatki na oświatę.